کلیدواژه‌ها = ریسک ادارکی
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-194

10.22108/nmrj.2019.116352.1689

پیمان متقی؛ محمدحسن ملکی؛ هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ فاطمه شریفی؛ سید رسول صادقی