کلیدواژه‌ها = آرایه‌های تصویری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-144

10.22108/nmrj.2019.116155.1676

زهرا کاشانی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ میترا معنوی راد