کلیدواژه‌ها = شدت رقابت
تعداد مقالات: 1
1. قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

10.22108/nmrj.2019.106390.1424

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور