کلیدواژه‌ها = رفتار فروش انطباقی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-44

10.22108/nmrj.2018.108962.1565

فرج اله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ آرزو قنوات پور