کلیدواژه‌ها = ارزیابی رضایت مشتریان
تعداد مقالات: 1
1. دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 123-142

علی شائمی برزکی؛ جواد خزائی پول؛ مهدی پور مصطفی؛ هادی بالوئی