کلیدواژه‌ها = نوع‌شناسی رابطه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-40

10.22108/nmrj.2017.102899.1171

محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن نظری؛ محمد آقایی؛ حامد عبدالعلی