کلیدواژه‌ها = جایگذاری نام تجاری
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 157-172

10.22108/nmrj.2018.101282.1048

سید محمد طباطبایی نسب؛ سمیرا مدنی؛ طاهره اشرفی عقدا