نویسنده = عبدالحمید ابراهیمی
تعداد مقالات: 4
1. ادراک مشتریان از منافع رابطه در مراحل مختلف چرخۀ عمر رابطه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-20

10.22108/nmrj.2020.122530.2095

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ شهرام زارع


2. شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-36

10.22108/nmrj.2017.21266

فرناز بدیعی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسین دیده خانی


3. نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-20

سجاد خانی؛ مهری نصیری؛ امین اجلی؛ مهدی جعفرزاده کناری؛ عبدالحمید ابراهیمی