نویسنده = علیرضا حسن زاده
تعداد مقالات: 2
2. طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-88

علیرضا حسن زاده؛ شهره نصری نصرابادی؛ علی رجب زاده