نویسنده = فریبرز رحیم نیا
تعداد مقالات: 7
4. بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-16

شیرین فیض محمدی؛ فریبرز رحیم نیا؛ آذر کفاش پور؛ آذر کفاش پور؛ فریبرز رحیم نیا؛ شیرین فیض محمدی


5. ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-40

فریبرز رحیم نیا؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


7. ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 79-98

آذر کفاش پور؛ فریبرز رحیم نیا؛ طاهره نبی زاده