نویسنده = محمدرضا سعیدابادی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل توسعه‌یافته تأثیر عامل فرهنگ الکترونیکی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالا و خدمات

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-66

10.22108/nmrj.2016.21207

شیرین اصولی قره آغاجی؛ علی صنایعی؛ محمدرضا سعیدابادی