نویسنده = سعید آیباغی اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-58

10.22108/nmrj.2017.21450

امیر غفوریان شاگردی؛ سعید آیباغی اصفهانی؛ امید بهبودی