نویسنده = سهیل نجات
تعداد مقالات: 2
1. بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 74-55

10.22108/nmrj.2016.20666

میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ امیر اکبری


2. بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

حسین بهمنی؛ سهیل نجات؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی