نویسنده = علیرضا بافنده زنده
تعداد مقالات: 2
2. مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 185-204

مسعود عسکرنیا؛ فرزاد عادل زاده؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده