نویسنده = محمد رضا کریمی علویجه
تعداد مقالات: 3
2. نقش تعدیلگری گرایش‌های مذهبی در مدل وفاداری مشتری

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-130

10.22108/nmrj.2017.21454

محمد رضا کریمی علویجه؛ بهروز رجبی بهجت؛ محمد مهدی احمدی