نویسنده = داوود فیض
تعداد مقالات: 2
1. پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 15-28

مریم همتی؛ داوود فیض