نویسنده = محمدرضا خوش نشین لنگرودی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-54

محمدرضا خوش نشین لنگرودی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری؛ محمدرضا حمیدی زاده