نویسنده = معصومه حبیبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حس‌گری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-128

معصومه حسین زاده شهری؛ معصومه حبیبی؛ وجیهه حیدری