نویسنده = خدیجه ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-54

عبدالله خانی؛ خدیجه ابراهیمی