نویسنده = بهرام خیری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 141-166

شیما پزشکی؛ بهرام خیری؛ شیرین خسروزاده؛ بهرام خیری


3. بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 161-188

بهرام خیری؛ بهرام خیری؛ متینه فتحعلی