نویسنده = محمد طبابایی تسب
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-196

فاطمه نیکزاد؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمد طبابایی تسب