نویسنده = علی شاه نظری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی یافته‌های تجربی پیاده‌سازی بیمه الکترونیک در کشورهای پیشرفته و موانع توسعه این صنعت در شرکت‌های بیمه‌ای ایران

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 147-162

آزاده نادری؛ علی شاه نظری؛ علی شاه نظری


2. مدل ارتقای جایگاه برند حلال

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 151-166

علی نجات بخش اصفهانی؛ مریم ملک پور؛ مریم سلیمانی؛ علی شاه نظری