نویسنده = آمنه خدیور
تعداد مقالات: 1
1. خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی ، مطالعه موردی شرکت کدبانو

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 135-150

پروشات حامدی؛ آمنه خدیور؛ زهرا رزمی