نویسنده = علیرضا عجم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 95-106

علیرضا عجم؛ بهرام رنجبریان؛ الهه شبانی؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی