نویسنده = مجید حسنی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تئوری پیشآیندها و پیامدهای هویت پذیری مصرف کنندگان از برند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 207-222

مجید حسنی نژاد؛ محمد عبدوی؛ احمد روستا


2. شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-36

شهریار عزیزی؛ مجید حسنی نژاد؛ امین دینی؛ آسیه امیدیان؛ فاطمه فرهیخته