نویسنده = سعید مرتضوی
تعداد مقالات: 2
1. شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 87-108

محمد لگزیان؛ آذر کفاش پور؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ سعید مرتضوی