نویسنده = الهام السادات میرهاشمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-24

الهام السادات میرهاشمی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه