نویسنده = مرتضی رضایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تبیین سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع با مدل (CSM) (مورد: اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، 1390-1384)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 161-182

مرتضی رضایی صوفی؛ فرزاد زیویار؛ رضا عباسی بختیاری


2. بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-81

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی؛ مرتضی رضایی


3. بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-50

محمدرضا حمیدی زاده؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ مرتضی رضایی