نویسنده = بیتا برادران جمیلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-40

علی ربیعی؛ محمود محمدیان؛ بیتا برادران جمیلی