نویسنده = علیرضا بخشی زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-38

علیرضا بخشی زاده؛ علیرضا بخشی زاده؛ اصغر مشبکی؛ فاطمه عیدی


2. بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-106

زهره شاهرخ دهدشتی؛ مهدی جعفرزاده کناری؛ علیرضا بخشی زاده