نویسنده = مصطفی کاظمی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 51-68

مصطفی کاظمی؛ سمیرا پور