نویسنده = سعید سعیدا اردکانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تحلیلی مدل‌ پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-196

فاطمه نیکزاد؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمد طبابایی تسب


2. بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-126

حسن حاتمی نسب؛ فرهنگ محمدی؛ رضا طالعی فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ فرهنگ محمدی