نویسنده = فریدون امیدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-178

10.22108/nmrj.2016.20659

فریدون امیدی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمدشفیعی