نویسنده = سید آرمان راستاد
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 183-198

سید آرمان راستاد؛ آزاده امتی؛ آرمان احمدی زاد