نویسنده = حسن حیدری
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-160

10.22108/nmrj.2016.20658

آمنه شهیدی؛ کاظم یاوری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری