نویسنده = اصغر مشبکی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-38

علیرضا بخشی زاده؛ علیرضا بخشی زاده؛ اصغر مشبکی؛ فاطمه عیدی