نویسنده = پریسا سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 114-93

10.22108/nmrj.2016.20668

علی حمیدی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ پریسا سیاسی