نویسنده = ندا عبدالوند
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-86

10.22108/nmrj.2018.106435.1408

شهرزاد جلالی؛ ندا عبدالوند؛ سعیده رجائی هرندی