نویسنده = سعید جلالیان
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 136-119

سعید جلالیان؛ امین موجودی؛ حسین وظیفه دوست