نویسنده = ناصر یزدانی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 132-115

10.22108/nmrj.2016.20669

اعظم نقابی؛ ناصر یزدانی؛ محسن Nazem Bokaei