نویسنده = مریم اخوان خرازیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر تصویر قیمتی و رسانة اجتماعی بر قصد خرید مشتری

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 147-168

10.22108/nmrj.2020.119732.1924

محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم اخوان خرازیان؛ جواد غفاری فیض‌آبادی؛ نیما حسن‌زاده سرهنگی


3. بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 101-112

مریم اخوان خرازیان؛ نگار السادات مصباحی جهرمی