نویسنده = امیر اخلاصی
تعداد مقالات: 3
3. ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 63-78

محمدعلی شاه حسینی؛ امیر اخلاصی؛ کمال رحمانی