نویسنده = میثم شیرخدایی
تعداد مقالات: 1
1. بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 74-55

10.22108/nmrj.2016.20666

میثم شیرخدایی؛ سهیل نجات؛ امیر اکبری