نویسنده = بهرام رنجبریان
تعداد مقالات: 2
1. تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران)

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 133-148

سعید فتحی؛ بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان؛ علی رضا امامی


2. طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 95-106

علیرضا عجم؛ بهرام رنجبریان؛ الهه شبانی؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی