نویسنده = مریم سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. دیستکنیا : مدل ناکارایی تکنولوژی و پیشنهادات برای فرصت کارآفرینی

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 191-210

مریم سلیمانی؛ رومینا فرهادی نهاد


2. مدل ارتقای جایگاه برند حلال

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 151-166

علی نجات بخش اصفهانی؛ مریم ملک پور؛ مریم سلیمانی؛ علی شاه نظری