نویسنده = Faria Nassiri-Mofakham
تعداد مقالات: 1
1. Cross-Cultural Time Sensitivity in a Bilateral E-Negotiation System

دوره 4، ویژه نامه، بهار 1393، صفحه 55-68

Fateme Nemati؛ Faria Nassiri-Mofakham؛ Hadi Shahmoradi