نویسنده = معصومه اکبری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 76-59

معصومه اکبری نژاد؛ منیژه قره چه؛ محمدرضا کریمی علویجه