نویسنده = عبدالحمید ابراهیمی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعة گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-36

10.22108/nmrj.2017.21266

فرناز بدیعی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسین دیده خانی


2. نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت خدمات بانکی کشور

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-20

سجاد خانی؛ مهری نصیری؛ امین اجلی؛ مهدی جعفرزاده کناری؛ عبدالحمید ابراهیمی