نویسنده = حمیدرضا وزیرزنجانی
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 151-165

محمد محمودی میمند؛ حمیدرضا وزیرزنجانی؛ مریم خلیلی یادگاری