نویسنده = جواد خزائی پول
تعداد مقالات: 2
1. دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 123-142

علی شائمی برزکی؛ جواد خزائی پول؛ مهدی پور مصطفی؛ هادی بالوئی


2. بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-110

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جواد شعبانی نفت چالی